Højer
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210204-2

Fredningsnr.
42042

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten i Højer. Mindesmærket består af en sandstensplade, der er ca. 170 cm høj, ca. 70 cm bred, ca. 10 cm tyk. Den står på en ca. 30 cm høj sokkel, ligeledes af sandsten. Pladen er foroven halvcirkelformet afsluttet og bærer på nordsiden (mod gaden) i svagt ophøjet relief Frederik VIs kronede monogram flankeret af to muslinge- skaller. Derunder er i kursiv indhugget følgende: Landungs-Platz // Kønig Friederich des VI // am 5ten july 1825 auf der Rucker // von einer nach den durch die // Sturmfluth am 3ten unde 4ten Februar // Desselben Jahres uberschwemmt // gewesen Inseln und Halligen // Unternommenen Reise // o Hoyer A 1825 (Underskrevet H. Bohne. På den modsatte side er følgende indhugget: Die Interessenten Past. Nissen J.J. Hoeg P. Todsen H.N. Boysen J. Todsens W we R. Hindrichsens W we J. Feddersens W we H. Nielsens W we C.R. Carstensen S.A. Erichsen J. Feddersen H. Feddersen W. Moller C.R. Carstensen S. M.M. Brink J. Corup E.C. Petersen B. Clementsen Mary dt Petersen (Navnet udraderet) Dem Begrunder dieser Anlage // Ihrem Amtmanne dem Herrn // ConferenzRath, Ritter, p.p., // Peter Matthiessen // zu // Tondern Stenen er sammenlimet af flere brudstykker, og forstærket ved fortløbende fladjernsbånd, som er faststøbt i soklen. Ovennævnte mindesmærke, der står på den yderste vestlige spids af matr.nr 608 af Højer på et lille areal, som er omgivet af en lav hæk, må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindesten for Fred. VI's landgang 1825.

1985 Uspecificeret aktivitet
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)