Gunmark værft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210301-42

Fredningsnr.
40048

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Gunmark", værft i Ballum Enge En nærmest cirkulær højning, diameter ved foden ca. 50 m, foroven ca. 20 m med en svag udtungning mod nordvest. Højde over omgivende terræn ca. 1,6 m. Fredningsgrænsen følger en cirkel med radius 25 m og centrum i værftets midtpunkt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.
Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 997/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 997/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En nærmest cirkulær højning, diameter ved foden ca. 50 m, foroven ca. 20 m med en svag udtungning mod nordvest. Højde over omgivende terræn ca. 1,6 m. Fredningsgrænsen følger en cirkel med radius 25 m og centrum i værftets midtpunkt. " Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)