Forballum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210306-32

Fredningsnr.
40045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kulturlag, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Fortidsmindet omtinglyst i 2007 med følgende beskrivelse: ********************************************* Værft. Værftet er en aflang højning med en med en plan topflade, ca. 2,5 m over terræn. Omtrent midt på topfladen findes en svag sænkning, ca. 35 m i tværmål. Værftets længde udgør op til 161 m og bredden op til 96 m, målt ved højningens fod. Det fredede areals form og beliggenhed fremgår af det vedhæftede kort. -------------------------------------------------------------------- Nedennævnte beskrivelse er ikke længere gældende: Tingl: 8/8 1983, aflyst - 12/3 1984, gentinglyst. Værft i Forballum. En rektangulær højning, længste udstrækning NØ-SV ved foden ca. 160 m, foroven ca. 145 m, bredde NV-SØ ved foden ca. 72 m, foroven ca. 45 m, afrundede hjørner. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Omtrent midt på den plane topflade findes en svag, hesteskoformet sænkning, tværmål ca. 35 m, hvorfra en lavning fører ud til skråningen mod sydøst (afdrænet fedding?). Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.
Undersøgelsehistorie  (8)
1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En rektangulær højning, længste udstrækning NØ-SV ved foden ca. 160 m, foroven ca. 145 m., bredde NV-SØ ved foden ca. 72 m, foroven ca. 45 m, afrundede hjørner. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Omtrent midt på den plane topflade findes en svag, hesteskoformet sænkning, tværmål ca. 35 m., hvorfra en lavning fører ud til skråningen mod sydøst (afdrænet fedding?). Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærker [sb.nr. 32 og 33] må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 997/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 997/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 3960
Haderslev Museum
Ved undersøgelsen af et værft, SB. nr. 32 blev der påtruffet forskellige bygningsspor og brønde, som viser, at området har været beboet i middelalderen og frem til midten af det 19. årg. Undersøgelsen viste, at selve værftsopbygningen sandsynligvis først er sket efter middelalderen, mens det i middelalderen har været muligt at bo direkte på det daværende terræn; muligvis på en lille naturlig sandknold.

2001 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: HAM 3960
Haderslev Museum
Lokaliteten undersøges som led i det dansk-tysk-hollandske WADCULT projekt, der er støttet af EU. Skov- og Naturstyrelsen har finansieret udgravningen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)