Forballum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210306-33

Fredningsnr.
40046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/8 1983, aflyst. 12/3 1984, gentinglyst. Værft i Forballum. Højning af grundplan nærmest et parrallelogram med længste udstrækning NV- SØ, ca. 41 m ved foden, 25 m foroven, bredde mod sydøst ca. 38 m ved foden, 22 m foroven, bredde mod nordvest ca. 22 m ved foden, 14 m foroven, denne ende noget afrundet. De sidstnævnte to sider er parallelle. Højde over omgi- vende terræn ca. 1,6 - 2 m. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme om- fang som det hidtil er sket.
Undersøgelsehistorie  (6)
1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 997/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 997/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højning af grundplan nærmest et parallelogram med længste udstrækning NV-SØ, ca. 41 m ved foden, 25 m foroven, bredde mod sydøst ca. 38 m ved foden, 22 m foroven, bredde mod nordvest ca. 22 m ved foden, 14 m foroven, denne ende noget afrundet. De sidstnævnte to sider er parallelle. Højde over omgivende terræn ca. 1,6 - 2 m. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærker [sb.nr. 32 og 33] må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)