Forballum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210306-33

Fredningsnr.
40046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/8 1983, aflyst. 12/3 1984, gentinglyst. Værft i Forballum. Højning af grundplan nærmest et parrallelogram med længste udstrækning NV- SØ, ca. 41 m ved foden, 25 m foroven, bredde mod sydøst ca. 38 m ved foden, 22 m foroven, bredde mod nordvest ca. 22 m ved foden, 14 m foroven, denne ende noget afrundet. De sidstnævnte to sider er parallelle. Højde over omgi- vende terræn ca. 1,6 - 2 m. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme om- fang som det hidtil er sket.
Undersøgelsehistorie

1984 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højning af grundplan nærmest et parallelogram med længste udstrækning NV-SØ, ca. 41 m ved foden, 25 m foroven, bredde mod sydøst ca. 38 m ved foden, 22 m foroven, bredde mod nordvest ca. 22 m ved foden, 14 m foroven, denne ende noget afrundet. De sidstnævnte to sider er parallelle. Højde over omgivende terræn ca. 1,6 - 2 m. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærker [sb.nr. 32 og 33] må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland