Grøngård slotsruin

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210401-30

Fredningsnr.
43061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Grøngård slotsruin. Ruinen består af granitfundamenter og rester af teglstensmurværk, som dan- ner grundplanen af en 16 x 18 m stor bygning med et ottekantet tårn på hvert af de fire hjørner og et tårnagtigt fremspring midt for bygningens nordside, desuden fire fritliggende bropillefundamenter og et stenbygget brohoved syd for bygningen. Ruinerne ligger indenfor en rektangulær, ca. 65 x 70 m stor sænkning, som har udgjort en nu afdrænet kunstig sø. Ud for brohovedet er opstillet en 2,80 m høj granitsøjle. Fredningen omfatter sænkningen med ruiner og søjlen. Grænsen for det fredede areal forløber i nord og vest 1 m udenfor sænkningens ydre overkant, i syd følger den flugten af hegnet mod den nuværende gårds have og i øst langs vej- grøften. Det fredede areal måler ialt ca. 78 x 78 m og er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Fårehold er tilladt.
Undersøgelsehistorie

1976 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med vejforlægning undersøgtes tørvedannelser og pælerække med faskiner, der indicerede en omtrent kvadratisk anlagt sø omkring ruinen.

1976 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Fr.nr.: 4306:1.

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jagtslottet Grøngaard.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2002 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2007 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Istandsættelse af murværk og flytning af "Grøngårdsøjlen"

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal grafisk eller digital dokumentation
Haderslev Museum
Overdragelse af genstande fra Hans Stiesdals udgravning på Grøngård slotsruin 1953-54. Genstandene overdraget fra Nationalmuseet og efterfølgende oprettet med journalnummer og genstandsregistrering på Arkæologi Haderslev. Udgravningen publiceret i Nationalmuseets Arbejdsmark 1956 af Hans Stiesdal.