Tønder Slotsbanke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210503-22

Fredningsnr.
42051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tønder slotsbanke. Tønder slotsbanke er et 150 x 150 m stort anlæg med en foranliggende grav, der er opfyldt. Under den tidligere el-værksbygning, nu anneks til museet, ligger de underjordiske rester af et middelalderligt borganlæg. Umiddelbart syd for dette, ligger de underjordiske rester af slottet Tønderhus, hvis grundrids er markeret med beplantning. Af slottet er bevaret det bygnings- fredede porthus, der udgør østfløjen af Tønder Kunstmuseum. På slotsbanken ligger Tønder Kunstmuseum, der består af ovenævnte porthus udvidet mod vest, samt 3 separate bygninger mod syd. Mod øst ligger et vandtårn. Mod syd på slotsbanken ligger matr.nr. 1411 det privatejede Nyholm, der består af et beboelseshus og et udhus med garage. Mod vest på matr.nr. 1439 ligger 2 parcelhuse. Fredningsgrænsen fremgår af vedlagte kort.
Undersøgelsehistorie  (10)
1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2473
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tønder Slotsbanke er et 150 x 150 m stort anlæg med en foranliggende grav, der er opfyldt. Under den tidligere el-værksbygning, nu anneks til museet, ligger de underjordiske rester af et middelalderligt borganlæg. Umiddelbart syd for dette, ligger de underjordiske rester af slottet Tønderhus, hvis grundrids er markeret med beplantning. Af slottet er bevaret det bygningsfredede porthus, der udgør østfløjen af Tønder Kunstmuseum. På slotsbanken ligger Tønder Kunstmuseum, der består af ovennævnte porthus udvidet mod vest, samt 3 separate bygninger mod syd. Mod øst ligger et vandtårn. Mod syd på slotsbanken ligger på matr.nr. 1411 det privatejede Nyholm, der består af et beboelseshus og et udhus med garage. Mod vest på matr.nr. 1439 ligger 2 parcelhuse. Fredningsgrænsen fremgår af vedlagte kort.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2473
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 448/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 448/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2004 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Istandsættelsesrapport af murværk på Tønder Slot Ruin

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Museum Sønderjylland
Arkæologisk overvågning i forbindelse med nedgravning af kabel til standerlamper langs sti på Tønder Slotsbanke. Kabelnedgravningen var 170 meter lang, 30 cm bred og 40 cm dyb. Der blev på intet tidspunkt gravet ned til undergrund. I det opgravede trace fandtes der ingen tegn på kulturlag eller fund ældre end det nedrevne gasværk på stedet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)