Æ Slå

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220104-48

Fredningsnr.
421016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldstedet "æ slå" eller "slotspold". Voldstedet består af en banke, der måler ca. 40 x 60 m, og som er ca. 2,5 m høj, og som er adskilt fra et sydfor liggende større bakkedrag ved en grav, der er ca. 12 m bred i bunden. Banken og graven er græsklædte. Fredningsgrænsen følger mod øst, nord og vest matrikelskellene og i syd gravens ydre overkant, jvf. vedlagte skitse, hvorpå udstrækningen af det fredede areal er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af det fredede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbeardbejdning.
Undersøgelsehistorie

1966 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 1134. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. og Sb. 22.01.04-48. Brev af d. 9/12 1966 ml. pens. lærer J. H. Jensen, Felsted, og N02. Ang. fund af to voldsteder. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48.

1966 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1967 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter. N02 354/67; N02 1134/66. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48. Ang. fund af to voldsteder. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/12; 12/12; 14/12 1966 og d. 4/3; 14/3; 17/3; 24/5; 26/5; 27/5; 30/5; 27/6; 7/7 1967 ml. lærer J. H. Jensen, Felsted, og N02. Oversigtstegninger med fundsteder afsat.

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Æ slå" eller "Slotspold". Ingen bemærkninger. Omgivelser: Græsning, dyrket (ager). Foto: S/H og F 09.31 fra SSØ. Bevoksning: 1979: Græs.

1985 Uspecificeret aktivitet
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted, "e slå" (e slot). Navnet e slotspold i Sdr. Stednavne synes ikke at være kendt.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland