Kelstrup Plantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-120

Fredningsnr.
430926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
tinglyst 1957-06-29 Ejerlav: Hønsnap, art. 7, bd. II, bl. 44. Tuegravplads med 35 (35 1/5) gravhøje liggende i plantage på et areal, som fra diget i N mod Kelstrup plantage strækker sig ca. 100 m mod S, og som fra loddens vestlige skeldige når ca. 100 m mod Ø: Nr. 22: Høj, 0,50 x 6 m, stærkt ødelagt (fredet). 23: Høj, 0,75 x 6 m. 24: Høj, 0,40 x 5 m. 25: Høj, 1,25 x 7 m. 26: Høj, 0,75 x 4 m. 27: Høj, 1,00 x 6 m. 28: Høj, 0,60 x 6 m, med hul i midten efter gammel udgravning. 29: Høj, 0,75 x 6 m, vestlige halvdel bortgravet af dige. 30: Høj, 0,60 x 7 m. 31: Høj, 1 x 6 m, nordlige halvdel bortgravet. 32: Høj, 1 x 6 m. 33: Høj, 1 x 6 m. 34: Høj, 0,60 x 7 m. 35: Høj, 1 x 6 m, hul i toppen. 36: Høj, 0,60 x 5 m, med ringgrøft som nr. 18 (art. 45). (4309-14) 37: Høj, 0,60 x 6 m. 38: Høj, 0,50 x 5 m. 39: Høj, 0,50 x 5 m. 40: Høj, 0,50 x 5 m. 41: Høj, 0,25 x 4 m. 42: Høj, 0,40 x 5 m. 43: Høj, 0,30 x 4 m. 44: Høj, 0,50 x 6 m. 45: Høj, 0,50 x 4 m. 46: Høj, 0,75 x 6 m. 47: Høj, 0,50 x 5 m. 48: Høj, 0,75 x 5 m, med ringgrøft som nr. 18 (art. 45). (4309-14) 49: Høj, 0,75 x 6 m, hul i midten efter gammel udgravning, ringgrøft som nr. 18 (art. 45). (4309-14) 50: Høj, 0,75 x 6 m. 51: Høj, 0,30 x 6 m. 52: Høj, 0,60 x 6 m. 53: Høj, 0,50 x 5 m, nordlige halvdel bortskåret af vej. 54: Høj, 0,50 x 5 m, nordlige halvdel bortskåret af vej. 55: Høj, 0,50 x 5 m. 56: Høj, 1,25 x 12 m. NMI: Højene er 0,50 - 1,25 m høje, 5 - 12 m brede. 3 af dem har hul i toppen efter gammel udgravning. Ved 3 af dem er den nordlige halvdel bortgravet, een af højene har den vestlige del bortskåret af skeldiget. 3 af højene har ved foden en omløbende grøft ca. 0,75 m bred og ca. 0,25 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (12)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegravplads med 35 1/2 gravhøje [sbnr. 120, 265-298] liggende i plantage op et areal som fra diget i nord mod Kelstrup Plantage strækker sig ca. 100 m mod syd og som fra loddens vestklige skeldige når ca. 100 m mod øst. Højene er 0.50-1.25 m høje, 5-12 m brede. 3 af dem har hul i toppen efter gammel udgravning. Ved 3 af dem er den nordlige halvdel bortgravet, een af højene har den vestlige del bortskåret af skeldiget. 3 af højene har ved foden en omløbende grøft ca. 0.75 m bred og ca. 0.25 m dyb. Vedrørende beskrivelse af de enkelte høje, se sognebeskr., hvorefter fredningsdokumenterne er skrevet, ligesom de er forsynet med en kopi af skitsen i sb.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegravplads. Høj nr. 47. 0,50 x 5 m.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse som 4309:14. Beskadigelser: Beplantningsskader.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2652
Haderslev Museum

1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegrav i digeskel [sbnr.299], afgravet i nordlige og sydlige sider (Kai E. Møller: Fortidsminderne på det gl. Gråsten Statsskovdistrikt 1990 nr. 9). Iflg. J.Raben (Kortblad Holbøl nr. 46) var højen ca. 1m høj; højen var da kun afgravet fra SV.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: 0,60 x 5 m, knoldet og ujævn overflade.

Litteraturhenvisninger  (0)