Kelstrup Plantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-119

Fredningsnr.
430914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hønsnap, art. 45, bd. VI, bl. 184. Tuegravplads med 20 1/2 gravhøje liggende i plantage på et areal, som fra diget i N mod Kelstrup plantage strækker sig ca. 100 m S og som fra loddens østlige skeldige når ca. 50 m mod V. Nr. 1: Høj, 0,75 x 7 m. 2: Høj, 0,60 x 6 m. 3: Høj, 0,40 x 5 m. 4: Høj, 0,60 x 6 m. 5: Høj, 0,50 x 6 m. 6: Høj, 1,00 x 6 m. 7: Høj, 0,35 x 4 m. 8: Høj, 0,50 x 5 m. 9: Høj, 0,25 x 5 m. 10: Høj, 0,60 x 6 m. 11: Høj, 1,00 x 7 m. 12: Høj, 0,50 x 5 m (hul i midten efter gammel udgravning). 13: Høj, 0,50 x 7 m. 14: Høj, 0,60 x 5 m. 15: Høj, viser sig kun som højning i diget. I skel til art. 7. 16: Høj, 0,50 x 6 m, hul i midten efter gammel udgravning. 17: Høj, 0,75 x 5 m, hul i midten efter gammel udgravning. 18: Høj, 0,50 x 7 m. Ved foden løber rundt om højen en ringgrøft, ca. 0,75 m bred og ca. 0,25 m dyb. 19: Høj, 0,75 x 6,50 m. 20: Høj, 0,30 x 7 m. 21: Høj, 0,50 x 6 m, med ringgrøft som nr. 18. På samme art.nr. 45 ligger høj nr. 4309-15 (sb. 82).
Undersøgelsehistorie  (13)
1939 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot

1956 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegravplads. Høj nr. 1. 0,75 x 7 m.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegravplads med 20 1/2 gravhøje [sbnr. 119, 245-264] liggende i plantage på et areal som fra diget i nord mod Kelstrup Plantage strækker sig ca. 100 m mod syd og som fra loddens østlige skeldige når ca. 50 m mod vest. (Højene er 0.40 - 1 m høje, 4-7 m brede. 3 af dem har hul i toppen efter gl. udgravning; 2 af højene har ved foden en omløbende grøft ca. 0.75 m bred og ca. 0.25 m dyb). Vedrørende beskrivelse af de enkelte høje, se sognebeskr., hvorefter fredningsdokumenterne er skrevet, ligesom de er forsynet med en kopi af skitsen i sb.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravpladsen ligger i tæt granplantage og er bevokset med store graner, så det er umuligt at skelne de enkelte tuer. Placeringen og udstrækningen kunne derfor ikke kontrolleres. Skaderne kan ikke beskrives, før beplantningen er ryddet. Beskadigelser: Beplantningsskader. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Plantage. Foto: 02.35 fra S (S/H og F). 2008: Frnr 430914 omfatter kun den vestligste høj = sbnr. 119, de øvrige høje har fået selvst. sb- og fredningsnumre.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2653
Haderslev Museum

1991 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Høj, 0,75 x 7 m, med en lille forsænkning i toppen af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)