Kelstrup Fredskov Afd. 236
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-152

Fredningsnr.
430946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Kulturlag, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 8,0 m, heri et kammer uden dæksten orienteret NØ-SV, 1,8 m langt 0,6 m bredt og 0,2 m dybt sat af 2 sten i langsiderne og 2 endesten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ny høj. Kammer orienteret NØ-SV (1,8 x 0,6 x 0,2 dybt) sat af 2 sten på langsiderne og 2 sten som ender.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2565
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 0,6 x 8,0 m, heri et kammer uden dæksten orienteret NØ-SV, 1,8 m langt 0,6 m bredt og 0,2 m dybt sat af 2 sten i langsiderne og 2 endesten. I skov.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2565
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2006 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1592
Haderslev Museum
Ved arkæologisk forundersøgelse forud for staldbyggeri (under 5000 m2)fandtes et udsmidslag fra jernalderen indeholdende keramik, jernslagge samt dyreknogler. Da der ikke blev erkendt egentlig bebyggelse på lokaliteten foretages der ikke en egentlig udgravning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)