Olgerdiget
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220110-47

Fredningsnr.
42089

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Olmerdiget. Resterne af befæstningsanlægget på min ejendom består af en række egepæle, der, som angivet med -.-.-.-.-.- på vedlagte kortskitse, befinder sig på parcel nr. 27 af kortbald 14, Uge, og går i retningen nordøst-sydvest i en længde af ca. 80 m. Det over pælene liggende jordlag må i en bredde af 2 m ikke fjernes, men area- let må iøvrigt benyttes på sædvanlig måde, men det skal påses, at pælene ikke ved den anvendte brugsmåde afdækkes. Fredningen skal nærmere angives i marken ved opstilling af fredningsmærker. Se også 4208-8.
Undersøgelsehistorie  (20)
1932 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1933 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 171/27; 51/30; 425/31; 125/32; 281/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 171/27; N02 51/30; N02 425/31; N02 125/32; N02 281/33. Sb. 22.01.10; 46-47. Div. korresp., avisudklip, fredningspapirer m.v. af 1927-33 primært ang. fredningen af Sb. 22.01.10; 46-47.

1959 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 559/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 470/56; 762/57; 857/58; 876/58; 559/59; 1042/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 470/56; N02 762/57; N02 857/58; N02 876/58; N02 559/59; N02 1042/62. Sb. 22.01.10-47. Div. korresp., analyser, avisudklip, besigtigelser, fredningspapirer m.v. af 1956-62, ang. Olmerdiget, Uge s., Aabenraa a.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 1529/64
Nationalmuseet

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 559/59; 365/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter]. N02 559/59; N02 365/65; NM F. 1529/64. Sb. 22.01.10-47. Ang. Olmersvolden i Tinglev. Sb. 22.01.10-47. Brev af Nytår 1959 ml. H.P. Jørgensen, Olmersvolden pr. Tinglev, og Hans Stiesdal, N02. På initiativ af dr. V.la Cour, som ikke kunne få tid til videre undersøgelse af Olgerdiget (Ollemorsvolden), sender jeg Dem vedlagte kort, på hvilket jeg med tal har indført de fund, der er gjort ved Olmersvolden. Der kan derefter ikke være nogen tvivl om, at det hele, Urnehoved skanse, samt vold med grav og palisaderester i forbindelse med dyndfulde engstrækninger er et sammenhængende hele, som i folkevandringens dage har udgjort en fuldstændig landspærring, fra hav til hav her tværs over sillingen (lavlandet). Fra Urneskoven i øst har der været en naturlig spærring indtil Aabenraa Fjord. Og fra Gaardby i vest, (byen ved gærdet), kort før Uge Bæk har forenet sig med Geilaaen for derpå at danne Sønderaaen, har der været en naturlig spærring helt ud til Vesterhavet, ved det dyndfulde kær, som Sønderaaen er omgivet af. Idet de gamle veje i oldtiden førte uden om de store skove og større vandløb, gik al færdsel da her hen over højderyggen i vandskellet. Og vi ser, hvordan Olgerdiget har spærret alle de gamle veje. ... [Fortsætter].

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 959/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Olmersvold ved Tylsbjerg.

1967 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 959/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1025/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 1025/65. Sb. 22.01.10-55. Div. korresp. af 1965-67, fotografier, luftfotografier, kort m.v. ang. Olmersvold ml. fhv. gårdejer H. P. Jørgensen, Olmersvold pr. Tinglev, og N02 (v. Hans Stiesdal).

1968 Museal udgravning
Haderslev Museum

1969 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A.4482
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A.4482
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A.4482
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Analyser af materiale
Journal nr.: A. 4482
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger bortset fra, at der ikke observeredes nogen fredningssten eller anden markering i terrænet. Foto: Flyfoto S4018-F198/129 ? Bevoksning: 1979: Græs.

1989 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Museal udgravning
Journal nr.: 2224
Haderslev Museum

1989 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forb. med påtænkt råstofudving er lokaliseret og udgravet en strækning på 5m af Olgerdiget. Der blev fundet og hjemtaget 11 pælerester til dendrokron. undersøgelse.

1989 Diverse råstofgravning
Journal nr.: 2224
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)