Østerhvissinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-12

Fredningsnr.
091431

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Allerup, matr.nr. 48 h (48b ?) Tingl.: 15/6 1899 (Husejer Hans Jensen) Diplom Afmærkn.: MS. 1900, Skjoldborg "Østerhvissinghøj", 3 x 22 m. I SØ-side et par smågravnin- ger. Lynggroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 2-4] 3 runde, lynggroede Höie, 40-60' Diam 10-16' h, beliggende paa samme Höidedrag som foregaaende [sb. 11].

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Østerhvissinghøj", 3,0 x 22 M. I sø Side et Par Smaagravninger. Mærkesten i Top; lynggroet; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Østerhvissinghøj", 3 x 22 m. I SØ Side et Par Smaagravninger. Lynggroet.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i lysåben bøgeskov. Begyndende tilgroning i bøgepur og smågranet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende gravhøj i lysåben bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)