Vold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220111-83

Fredningsnr.
411032

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Varnæs. En voldgrav, der omslutter en nærmest rund banke, hvorpå den nuværende gårds bygninger ligger. Mod øst og nord løber i gravens bund en bæk. Graven, hvis største bredde er ca. 11 m, er normalt ikke vandfyldt. Skrænternes højde over gravbunden er ca. 1 - 2 m. Skrænterne og graven er bevokset med træer og krat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1913 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.11-83. Lundtoft H. Varnæs (Åbenrå) Gården "æ borg", tæt ved damskibsbroen ligger på en holm, omgivet af enge og vandløb Hovedbygning har ... [?] Egentligt voldsted ses ikke 1913.

1964 Tinglysning
Journal nr.: F. 1536/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En voldgrav, der omslutter en nærmest rund banke, hvorpå den nuværende gårds bygninger ligger. Mod øst og nord løber i gravens bund en bæk. Graven, hvis største bredde er ca. 11 m, er normalt ikke vandfyldt. Skrænterne og graven er bevokset med træer og krat.

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 1536/64
Nationalmuseet
NM F. 1536/64. Sb. 22.01.11-83. En voldgrav, der omslutter en nærmest rund banke, hvorpå den nuværende gårds bygninger ligger. Mod øst og nord løber i gravens bund en bæk. Graven, hvis største bredde er ca. 11 m, er normalt ikke vandfyldt. Skrænternes højde over gravbunden er ca. 1-2 m. Skrænterne og graven er bevokset med træer og krat. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, plantning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst er forbeholdt ejeren, men stødoptagning er ikke tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser. NATIONALMUSEETS Fredningsafdeling den 30. juni 1964. P.V. Glob

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet "Vold", voldgraven fredlyst ved deklaration.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varnæs. En voldgrav, der omslutter en nærmest rund banke, hvorpå den nuværende gårds bygninger ligger. Mod øst og nord løber i gravens bund en bæk. Graven, hvis største bredde er ca. 11 m, er normalt ikke vandfyldt. Skrænternes højde over gravbunden er ca. 1 - 2 m. Skrænterne og graven er bevokset med træer og krat.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.11-83. Se notebøger! Varnæs s. Lundtoft h. Varnæs vold HS. XVI. 87 f.

Litteraturhenvisninger  (0)