Oksesøerne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220203-57

Fredningsnr.
411028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted mellem Oksesøerne. Voldstedet består af en banke, en halsgrav og en øst herfor liggende ydre vold. Banken, der er af en uregelmæssig, oval form måler ca. 60 x 100 m med størst udstrækning i øst-vest. Dens afgrænsning mod syd - sydvest løber over i mosen (søen), mens randen mod nord og vest står skarpt, hævende sig indtil 2 m over den omgivende mosebund. Den velbevarede voldgrav, der måler ca. 20 x 50 m, er tildels vandfyldt. Øst for graven ligger en ca. 1 m høj vold. Anlægget er bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gl. Forsvarsanlæg ? Mod V. er af Banke ved en 7-8 m br. Grav til nær Søniveau afskaaret saaledes, at der ligger en Kam, 44 m l., 10 m br.,2 m h., fortsat i lavere Land mod V. Gennemskæringen er i hvert Fald kunstig. Østre større Del af Holmen kunde herved passe til en middelalderlig Gaard.

1964 Tinglysning
Journal nr.: F. 1535/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Et voldsted bestående af en banke, en halsgrav og en øst herfor liggende ydre vold. Banken, der er af en uregelmæssig, oval form måler ca. 60 x 100 m med størst udstrækning i øst-vest. Dens afgrænsning mod syd - sydvest løber over i mosen (søen), mens randen mod syd og vest står skarpt, hævende sig indtil 2 m over den omgivende mosebund. Den velbevarede voldgrav, der måler ca. 20 x 50 m, er tildels vandfyldt. Øst for graven ligger en ca. 1 m høj vold. Anlægget er bevokset med træer. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde beskadiges. Kunstig afvanding af graven må ikke finde sted. Træhugst og græsning er forbeholdt ejeren. Stenoptagning må ikke finde sted. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser. NATIONALMUSEETS Fredningsafdeling den 3.juli 1964. P. V. Glob

1964 Tinglysning
Journal nr.: F. 1535/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ifølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet godt 50 m længere mod vest.

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 1535/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 1535/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 1535/64
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1751
Haderslev Museum

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1718/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1718/84; HAM 1751. Sb. 22.02.03-57. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 17/12 1984 på N02. Middelalderligt voldsted, Avrøholm. Avrøholm. Sb. 22.02.03-57. Fundår: 1984. Anmeldt d. 6/3 1984 til S. Andersen, HAM. Meddelse om at voldstedets rampe er ved at være kørt ned - telefonisk anmodet HHJ, FFS om at besigtige /do fredningsafd, Åbenraa Vedlagt sagen: Udskrift af Sb.-tekst.

1984 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 1751
Haderslev Museum
Voldstedsrampen er ved at være kørt ned.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)