Ulvekilde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220205-52

Fredningsnr.
410955

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kildeanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bodenhoffs" kilde. Anlægget består af et nærmest trapezformet bassin med stensatte kanter. Bassinet måler 8 m i Ø-V, 6,5 m i N-S. Stensætningen er i N udformet som en dæmning gennem hvis midte vandet har sit afløb. Midt i bassinet er sat en rund brønd bestående af 2 skifter tilhuggede granitsten. Brøndens indvendige og udvendige diameter er henholdsvis 0,75 og 1,15 m. Uden om brønden er der en afstivning af løse sten 2,25 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
På generalstabens kort kaldet "Ulvekilde".

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bodenhoffs Kilde". I midte en rund brønd sat af 2 skifter af tilhugne granitsten, indvendig diam. 75 cm., udvendig 115 cm. 15 cm. høje sten, 8 synlige i en ring, afstivning af løse sten, 2,15 m. i diam. Uden om dette et trapezformet bassin afgrænset af en stensætning, ca. 1 m. over (...?) til afstivning af jorden. N for er stensætningen en dæmning, igennem hvis midte kilden har sit udløb. (..............?). Enkelte steder spor af restaureringsforsøg med cement. Afløbet er bygget af en trækasse, 11 m. lang med 4 "trin".

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2286
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5672/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2286
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
"Bodenhoffs" kilde. Anlægget består af et nærmest trapezformet bassin med stensatte kanter. Bassinet måler 8 m i Ø-V og 6,5 m i N-S. Stensætningen i N er udformet som en dæmning gennem hvis midte vandet har sit afløb. Midt i bassinet er sat en rund brønd bestående af 2 skifter tilhuggede granitsten. Brøndens indvendige og udvendige diameter er henholdsvis 0,75 og 1,15 m. Uden om brønden er der en afstivning af løse sten 2,15 m i diameter.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)