Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220304-47

Fredningsnr.
40083

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/11 1930, Anna M. Iversen, Meta Iversen og Mads Peter Iversen, Rugbjerg. Afmærkn.: MS 1933, R. Skovmand. Høj, nordligste af "Trehøje", 2 x 16 m. 3 - 4 m bred, 0,5 m dyb sænkning i top. Mod vest i topsænkning ses del af en stor sten. Mærkesten nær top i nordvest. "Hele højsiden i syd kreaturtrådt og delvis vegetationsløs". De øvrige sider lidt uregelmæssige. Græsgroet i ager, på toppen en tjørn. (Den i " " satte beskadigelse er ikke nævnt i deklarationen bortset fra kreaturtrådt sydfod. Der er pløjet helt op til fod i syd, sydvest og syd- øst). Skaden påtalt, udbedring forlangt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Trehøje", 2,0 x 16 m. Sænkning i Top 3-4 m br. 1/2 m d. Lidt uregelm. Side.[[ Kreaturtraad i S. Fod.]]

1930 Tinglysning
Journal nr.: 76/32
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fredlyst ved nævn.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, (nordligste af "Trehøje", 2 x 16 m. 3-4 m bred, 0,5 m dyb sænkning i top. Mod vest i topsænkning ses del af en stor sten. MS nær top i NV. (Hele højsiden i syd kreaturtrådt og delvis vegetationsløs). De øvrige sider lidt uregelmæssige. Græsgroet i ager. På toppen en tjørn. (Den understregede beskadigelse er ikke nævnt i deklarationen bortset fra kreaturtrådt sydfod. Der er pløjet helt op til fod i S, SV og SØ). Skaden påtalt, udbedring forlangt.

1956 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)