Helenes kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220304-239

Fredningsnr.
390858

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde, "Helene Kilde". Kilden er pæreformet og stensat rundt om. Længden er 1,3 m, bredden 1 m og dybet ca. 0,4 m. Til kilden er knyttet flere sagn, og den siges fra Valdemar Sejrs tid at have været berømt som lægdomskilde, jfr. Siegfrid Svane, Danske Helligkilder og Lægdomskilder nr. 3204; Sprogforeningens Almanak 1906; A.F. Schmidt, Helligkilder.
Undersøgelsehistorie  (8)
1921 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1921 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.03.04-239. Helligkilden "Helene Kilde" findes paa Barlund Bakker tæt ved Horslund Station. Moderne Bebyggelse lige op til Kilden, V. for Banen. Museumsdirektør Lund, relat. 1921.

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 407/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 407/47. Sb. 22.03.04; 90 og 239. Korresp. af sept.-okt. 1947 ml. gårdejer Senius Tiedemann, Stenhøj i Hovslund, og Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds / N02. Ang. fredning af en helligkilde beliggende i Hovslund nær Hovslund Station [Sb. 22.03.04-239] samt muligheden for en tilbageførsel - fra Tyskland - af Hovslund- eller Hærulfstenen [Sb. 22.03.04-90].

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helligkilde. [Om kilden og tilknyttet sagn se S. Svane: Danske Helligkilde 1984 s. 274].

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0121
KUAS, Fortidsminder
Helligkilde "Helene Kilde" med tilknyttede sagn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)