Øster Løgum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220304-242

Fredningsnr.
400917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Høj. 0,5 x 14 m. Overpløjet og delvist udgravet i 1907. Centralgraven skønnes bevaret, og højen tegner sig tydeligt nok i terrænet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal udgravning
Journal nr.: 102/1907
Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet høj. Udgravet af C. Rothmann i 1907. I og ved forstyrrede grav, der var dækket af en stendynge, fandtes et ubest. bronzefragment samt nogle lerkarskår, der ikke blev bevaret.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E.,Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band VI. Nordslesvig - Syd
1981