Krathøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-24

Fredningsnr.
091433

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/8 1902 (Husejer L.Chr. Nielsen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg Høj, af "Krathøje", 3 x 17 m. I toppen et lille hul. I N-fod et mindre skår. Randfure om foden. Lyngklædt med egepur i hede.
Undersøgelsehistorie

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (af "Krathøje"), 2,8 x 17 M. I Toppen et lille Hul, i n. Fod et mindre Skaar. Randfure om Foden, hvoraf (ret smaa) Sten er borttagne; 2 ses endnu i den mod S. Lyng- og kratgroet; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Krathøje", 3 x 17 m. I Toppen et lille Hul. I Nordfod et mindre Skaar. Randfure om Foden. Lyngklædt med Egepur i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset men velbeliggende rundhøj i ager.