Bjerghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-50

Fredningsnr.
091435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Bjerghøje", 3,5 x 25 m. Dyb gravning i top. Si- derne afgravede. Foden beskadiget mod Ø og S. Matr.nr. 12: Høj i skel til Hellund, matr.nr. 3h
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Höi, gjennemskaaret af en c 5' dyb Grav fra Ø til V. Den vestligste af en Række Höi, som ligge paa Toppen eller paa Skraaningen af et stort Bakkedrag fra Ø til V.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(I Skel). Høj af "Bjerghøje", 3,3 x 22 M. I Top og ud mod Ø. et 6 M. br. Hul, 1,7 M. d. Søgtes udgravet 1870; der var fremdraget et større Gravkammer med flad Dæksten, hvilken man var ved at afvælte, da Jorden skred sammen. (1 Deltager omkom) og Sagen opgaves.

1921 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921 er af senere Ejer atter gravet til et større Stenkammer (Br.a.), hvoraf et Par Sten nu ses i forstyrret Stilling i Hullets Bund.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Bjerghøje", 3 1/2 x 25 m. Dyb Gravning i Top. Siderne afgravede. Foden beskadiget mod Ø. og S.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt krattilgroet men velbeliggende rundhøj i lille parcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)