Gammelgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230105-67

Fredningsnr.
411289

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredningsnummer: Der er sat ? ved det på blåt kort. Ejerlav: Svendstrup, art. 21, bd. I, bl. 21. Voldsted i Gammelgårds skov. Voldstedet består af en lav, nærmest rund banke, ca. 6 - 8 m i diameter omgivet af en nu sumpet ringgrav. Voldstedet ligger i skov. På borgbanken står en højstammet eg.
Undersøgelsehistorie  (10)
1925 Museal besigtigelse
Journal nr.: 260/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet består vistnok af to borgbanker. Den mindste af dem er ca. 1,5 m høj og måler foroven ca. 6 x 9 m; formen er dog ubestemmelig p. gr. af forstyrrelser. Der er ingen spor efter bygningen. Omkring bankens fod løber en spinkel grav, 1-1,5 m bred og 0,25-0,5 m dyb. Sydligere, op mod markhegnet, ligger en større banke, ca. 1,5 m høj, med spor af en lignende grav; antagelig forborg eller ladegård. Den synes at strække sig lidt ud i marken.

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 81/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet ligger på ret lavt terrain i den afdeling af Gammelgaards skov, som skyder sig ud mod nordvest. Voldstedet, der ligger lige i skovbanken ud mod en dyrket mark, består af en ganske lav (ca. 50-75 cm høj) nærmest rund banke, 6-8 m i diameter omgivet af en ringgrav, der nu kun er en sump. Om banken er afgravet og den oprindelige form ændret, kan ikke afgøres. På banken, hvor der ikke er bygningsspor af nogen art, står et smukt højstammet egetræ, der rager op over den lave ungskov. Sydøst for banken er muligvis spor af ladegårdsholmen (Baily), der strækker sig ud på den dyrkede mark. Ganske svage gravsænkninger spores i marken, ikke tydelige nok til at man med bestemthed kan sige noget sikkert om anlæggets karakter. Inde i skoven er det ikke mindre vænskeligt at fastslå grænserne for anlægget. Ifølge museumsinspektør J. Raben, Sønderborg, har anlægget i princippet set ud som vedføjede skitse. Ved fredning ved deklaration er kun hovedbanken medtaget.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
[Ingen tekst]

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Raben oplyser, at voldstedet blev fredet den 8.5.1934.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 81/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1955 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den lille borgbanke (med grav) fredet.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)