Blomsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230201-41

Fredningsnr.
421321

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Art nr. 17, bd. I, bl. 9, Kettingskov ejerlav. Kortblad 3, parcel 248. Blommetårn. Voldstedet består af en firkantet plads, på de 3 sider, mod vest, nord og syd omgivet af en nedskåren gravsænkning. Mod nord og syd er graven ca. 6 m bred og ca. 1 m dyb, mod vest er den delvis udfyldt. Mod øst er graven ud- jævnet, et hegn fører langs den tidligere grav. Voldstedet er beplantet med træer og krat. Pladsen indenfor graven er ca. 24 x 22 m. I folkemunde kaldes stedet "Blommetårn".
Undersøgelsehistorie  (6)
1934 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ifølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet ca. 100 m længere mod syd.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 83: Voldsted.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet er af firkantet form med en indre længde på 24 m og en bredde på 22. Det er omgivet af en 6 m bred grav. Anlægget er fredlyst den 1.3.1934. [Voldstedet er publiceret i Fra Als og Sundeved IX.]

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)