Trøgdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-72

Fredningsnr.
091441

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/9 1933 (Geodætisk Institut) 2 m omkring stenen Høj, 3,5 x 24 m. Stort tophul med åbning mod S. N-siden afgravet, men tilgroet. Tilgroede huller i siderne. Lyng- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höi; i den nordre og östlige Side er der foretaget Indgravninger.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 24 M. Udgravet ved et stort Tophul, 6 x 8 M., nu 2 M. d. Mange Sten og Urneskaar henligger.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 24 m. Stort Tophul med Aabning mod S. Nordsiden afgravet, men tilgroet. Tilgroede Huller i Siderne. Lyngklædt i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
let krattilgroet, græsklædt høj i nyplantet skovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)