Hørup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230203-90

Fredningsnr.
4312104a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Tuegrav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Lambjerg, bd. I, bl. 32, art. 34. Tuegrav, 0,3 x 5 m, træbevokset i skov. NMI: Indgår i gruppe på 5 småhøje (tuegrave), sb. 90 - 94 (4312-104a-e)
Undersøgelsehistorie

1927 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
27-31. Fem smaa høje [sb. 90-94], indtil 1 m høj og 5-8 m Tværmaal.

1940 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen blev besigtiget i forbindelse med udgravningen af sb. 93 og 94.

1940 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I højen blev der fundet 3 grave. 1. Centralt en rund stenlægning med brændte ben og spor af lerkar. 2. Øst for grav 1 en stenkreds uden fund. 3. Øst for grav 2 en stenkiste af indtil 40 cm store sten, overdækket af en røse af håndstore sten. Spredt over hele graven var der anbragt brændte ben, blandt hvilke fandtes sporene af en lille, stærkt oxyderet jerngenstand (nål ?).

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe på 5 småhøje (tuegrave): Tuegrav, 0.3 x 5 m, træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
37-43 [sb. 90-94 og 148-149]: Tuegrave (grøn) syv tuegrave - i bilagsmappen uførlig beretning. Sidste bronzealder.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.12 fra NNØ og 06.13 fra SSV (a er muligvis ikke med på nævnte fotos men ligger umiddelbart Ø for).

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.