Kløvenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-78

Fredningsnr.
091411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1895 (Propr. F.P. Hartz) Diplom Afmærkn.: MS. 1896, lærer Skjoldborg "Kløvenhøj", 5 x 30 m. Sænkning i top med åbning mod syd. Lyng- og mosgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höi, mod Ø er en Del af Siden bortgravet.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røgildhedegaard, "Kløvenhøj", 5,0 x 28 M. I Toppen en Sænkning, 6 M. br., 1,5 M. dyb, aaben mod S. Mærkesten mod N. Fredlyst, i Plantage.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløverhøj", 5 x 30 m. Sænkning i Top med Aabning mod Syd. Lyng- og mosgroet i Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kløverhøj. Let kratbevokset og anseelig høj beliggende i plantage.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)