Munkholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230205-154

Fredningsnr.
421325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Munkholm. Voldstedet består af en banke, med omliggende grave i syd, vest og nord. Banken måler ca. 55 x 50 m, og hæver sig ca. 1 - 1,5 m over bunden i de omliggende grave, der nærmest fremtræder som sænkninger, der er ca. 25 - 35 m brede. Fra bankens nordvestlige hjørne er der svage rester af en dæmning over lavninger i nord. Voldstedet er dyrket. Grænsen for det fredede areal går langs ydersiderne af gravene (sænknin- gerne) i syd, vest og nord, medens den i øst forløber langs foden af den moderne vejdæmning. På vedlagte kortskitse er udstrækningen af det fredede areal vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig dyrkning er fortsat tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Voldsted.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse af Munkgaard [publiceret i Fra Als og Sundeved XI, s. 55).

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en banke med omkringliggende grave i syd, vest og nord. Banken måler ca. 55 x 50 m, og hæver sig ca. 1-1,5 m over bunden i de omkringliggende grave, der nærmest fremtræder som sænkninger, der er ca. 25-35 m brede. Fra bankens nordvestlige hjørne er der svage rester af en dæmning over lavningen i nord. Voldstedet er dyrket. Grænsen for det fredede areal går langs ydersiderne af gravene (sænkningerne) i syd, vest og nord, medens den i øst forløber langs foden af den moderne vejdæmning. På vedlagte kortskitse er udstrækningen af det fredede areal vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig dyrkning er fortsat tilladt i samme omfang som hidtil.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.