Bredkær Præstegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-97

Fredningsnr.
09147

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/7 1923 (Statshusm. Carl Martinus Bach) Diplom Høj, 4 x 24 m. I have. I marken delvis ind i højfod kiste, 1/2 m herfra gravkiste. 1/2 m jord omkring højen og 1 m om kisterne er fredet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en Höi, som for en Del Aar siden en bleven udgravet, men atter tilkastet; enkelte Stensager skal være fundet ved Udgravningen, men det erindres ikke at der har været noget Gravkammer.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,1 x 24 M. Mod Ø. er ca. 1/6 stejlt afgravet; vestre ligeledes, med et Skred foroven. Toppen affladet, med et Par Smaahuller. I Liber daticus findes intet om denne Høj Fredningsforpligtelse er indført i Forpagtningskontrakten og er Forpagteren bekendt. Om Fund i Højen findes i den ældre Ber. angivet, at der synes at være fundet Stensager, men næppe noget Kammer.

1922 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I denne Højs Fod er 1921 og 1922 to Kister undersøgt af H. Kjær: herfra B 11025-28.

1923 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 24 m. I Have. I Marken delvis ind i østre Højfod Kiste, 1/2 m. herfra Gravkiste, 1/2 m. Jord om Højen og 1 m. om Kisterne er fredet.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Museal besigtigelse
Journal nr.: VHM 00240
Vendsyssel Historiske Museum
Ejer kontakter VHM med henblik på plejerådgivning af fredet rundhøj. VHM besigtiger højen med ejer og diskuterer tiltag med ejer. Højen bør ryddes for træer og terrænet ønskes ført tilbage til græs. Nordjyllandshistoriske museum inddrages. Ejer har ryddet højen og tager godt vare på den, der er plantet passende græsfrø på højen. Desuden vejleder VHM om væsentligheden af at 100m zonen respekteres og højens omgivelser holdes fri så den anselige høj har både ind og udsyn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, velbeliggende høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)