Kegnæsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230206-103

Fredningsnr.
43137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skovby, art.nr. 1, bd. III, bl. 58. Kegnæsgård. Voldgraven omkring hovedbygningen på Kegnæsgård, således som det fremgår af det deklarationen vedføjede kort. Den større del af graven, som gennemskæres af en afvandingskanal, er iøvrigt tørlagt, medens en mindre del mod nord, der begrænses af tilkørselsdæmningerne til hovedbygningen fra nord og øst, er vandfyldt. Den udtørrede del af graven er dels beplantet med træer, dels anvendt som have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse. Stedet er publiceret i Fra Als og Sundeved XXI.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 121: Kegnæsgård (blå). Se bilag. litt.

1967 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Kegnæsgård nævnes første gang i 1373. Det nuværende hovedbygning, som blev bygget i 1758, ligger stadig på et højt, snævert voldsted af middelalderlig type og er endnu omgivet af dybe, brede, til dels vandfyldte grave.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ejerlav: Skovby, art.nr. 1, bd. III, bl. 58. Kegnæsgård. Voldgraven omkring hovedbygningen på Kegnæsgård, således som det fremgår af det deklarationen vedføjede kort. Den større del af graven, som gennemskæres af en afvandingskanal, er iøvrigt tørlagt, medens en mindre del mod nord, der begrænses af tilkørselsdæmningerne til hovedbygningen fra nord og øst, er vandfyldt. Den udtørrede del af graven er dels beplantet med træer, dels anvendt som have.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark X,3
1967