Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-101

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, der har fælles Fod med 100; det er en Langhøj i Ø-V., 20 x 14 M. br., 3,5 M. h. Fra S. til midt over Toppen en 6 M. br., 1 M. d. Gravning; nordre Side skraat afgravet. Nr. 99-101 = Trehøje.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun den mindre østre Trediedel tilbage. Stejl nøgen Brink mod V. Østfod afgravet med 1 m. Brink. Overfl. uregelm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet og sløjfet gravhøj i ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)