Katry
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-24

Fredningsnr.
421315c

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hellevad bd. I, bl. 3, art. 3. Lav højning, dysserest, med stor udgravning i midten og kløvede rester af kammer. NMI.: En af en gruppe på 5 mere eller mindre forstyrrede dyssekamre. Sb. 23 - 26 , 49 (4213-15a til e).
Undersøgelsehistorie  (8)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning af ganske udflydende Form. I Midten en stor og dyb Udgravning, hvori kløvne Rester af et større Dyssekammer. Nr. 23-26 ligger tæt sammen i en lille Lund, 24-26 næsten helt skjulte og meget vanskelig tilgængelige i tæt Krat. - Paa Marken rundt om dem angives oftere at være opgravet større Sten, hvorunder Urner. Nærmere Forklaring paa Karakteren af disse Begravelser har ikke kunnet erholdes.

1920 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen fredet.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe af 5 mere eller mindre forstyrrede dyssekamre [sb. 23-26 og 49]. Lav højning, dysserest, med stor udgravning i midten og kløvede rester af kammer.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
47-51 [sb. 23-26 og 49] "Thorstenen" ("Trodsten") ved Katry (fredlyst 15.11 [12].1930) med omkringliggende rester af dyssekamre, se bilag m. m. (rød).

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)