Katry
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-25

Fredningsnr.
421315d

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hellevad, bd. I, bl. 3, art. 3. Lav højning, dysserest. I midten gammel udgravning med større kløvet sten. NMI: En af en gruppe på 5 mere eller mindre forstyrrede dyssekamre. Sb. 23 - 26, 49 (4213-15a til e).
Undersøgelsehistorie  (9)
1920 Beskadigelse/hærværk
Uspecificeret institution

1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af et Dyssekammer. Nu kun en Højning, i hvis Midte en gammel Udgravning; i denne en større, kløven Sten. Nr. 23-26 ligger tæt sammen i en lille Lund. 24-26 næsten helt skjulte og meget vanskelig tilgængelige i tæt Krat. - Paa Marken rundt om dem angives oftere at være opgravet større Sten, hvorunder Urner. Nærmere Forklaring paa Karakteren af disse Begravelser har ikke kunnet erholdes.

1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Urnerne" er registreret under sb. 24.

1920 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
47-51 [sb. 23-26 og 49] "Thorstenen" (Trodsten) ved Katry (fredlyst 15.11 [12].1930) med onkringliggende rester af dyssekamre, se bilag m.m. (rød).

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe af 5 mere eller mindre forstyrrede dyssekamre [sb. 23-26 og 49]. Lav højning, dysserest. I midten gammel udgravning med større kløvet sten.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)