Løsthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-107

Fredningsnr.
091439

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/3 1897 (Hellevad-Ørum sogneråd, tiltr. af bru- geren, lærer S. Jensen og approberet af Hjørring Amsråd) Afmærkn.: MS. 1900, Skjoldborg "Løsthøj", 3,5 x 25 m. I S-siden en 4 m bred, 2/3 m dyb gravning. Lynggroet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 84-85] 2 större velbevarede Höie paa flad Mark, c. 60' i Diam 15' h.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skolelod, "Løsthøj", 3,5 x 25 M., flad i Toppen, med ujævn Overflade. Mindre Gravninger ved Foden mo Nø. og Sv. I søndre Side en 4 M. br., 2/3 M. dyb Gravning. Mærkesten ved Toppen mod Ø. Lynggroet; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Løsthøj", 3 1/2 x 25 m. I Sydsiden en 4 m. bred, 2/3 m. dyb Gravning. Lynggroet.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)