Naskærgaard Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-116

Fredningsnr.
421320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Art.nr. 8, bd. I, bl. 7, Alsmsted. Naskærgård. Voldstedet består af en lav banke, uregelmæssig firkantet, ca. 60 x 70 m, der ligger i plan med det omgivende terræn, og kun adskilles fra dette ved en 3 - 4 m bred grav, for størstedelen tør, omend sumpet. I vest har graven karakter af en vandfyldt dam på indtil ca. 15 m's bredde. Denne dam afvandes ved en reguleret bæk, der løber østover som en smal rende i den sydlige voldgravs bund og udmunder i det lave engdrag øst for voldstedet. Banken er stærkt bevokset med løvtræer og krat. I dens nordøsthjørne findes en lav kantvold.
Undersøgelsehistorie  (8)
1934 Privat besigtigelse
Journal nr.: 97/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Opmålingen er foretaget af Erik Olsen, lærer på Danebod højskole.

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 97/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Besigtigelse med henblik på fredning. Voldstedet består af en lav banke, uregelmæssigt firkantet og ca. 70 x 60 m stor, der ligger i plan med det omgivende terræn, kun adskilt fra dette ved en 3-4 m bred grav, der er 0,5-1,5 m dyb.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Voldsted.

1955 Tinglysning
Journal nr.: 97/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Et voldsted, bestående af en lav banke, uregelmæssigt firkantet, ca. 60 x 70 m, der ligger i plan med det omgivende terræn og kun adskilles fra dette ved en 3-4 m bred grav, for størstedelen tør, omend sumpet. I vest har graven karakter af en vandfyldt dam på indtil ca. 15 meters bredde. Denne dam afvændes ved en reguleret bæk, der løber østover som en smal rende i den sydlige voldgravs bund og udmunder i det lave engdrag øst for voldstedet. Banken er stærkt bevokset med løvtræer og krat. I dens nordøsthjørne findes en lav kantvold. På dette mindesmærke må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke beskadiges ved pløjning, gravning, bortførsel af jord eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens samtykke kan Nationalmuseet foretage undersøgelser af voldstedet. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på det vedfjøjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse af Naskærgaard. [Stedet er publiceret af D. Jørgensen, Herregaardene på Als, Sdb. Aarb. VIII, 120].

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)