Arnkils fredskov afd. 274

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-146

Fredningsnr.
421118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 16 m, med ujævn overflade. I midten en flad fordybning, 0,3 x 4 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, flad Høj, 1 x 16 m. Overfladen ujævn. Et Vejspor fører midt over Højen i Retning N-S. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat

1925 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 1: Rundhøj (grå) tværmål 17 m, høj 0,7 m, uden sten.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 16 m, med ujævn overfl. I midten en flad fordybning, 0,3 x 4 m. Træbevokset, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der vokser et enkelt stort træ på top som bør fældes og der er meget brombærkrat.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

set fra øst
set fra sydøst