Arnkils fredskov afd. 274
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-148

Fredningsnr.
421117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 19 m, med ujævn overflade, stærkt deformeret med talrige rævegrave. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, ret flad Høj, 1,50 x 19 m. Overfladen meget ujævn, stærkt ødelagt ved talrige Rævegrave. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1925 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 19 m, med ujævn overflade, stærkt deformeret ved talrige rævegrave. Træbevokset, i skov.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 2: Rundhøj (grå) tværmål ca. 20 m, høj ca. 1,20 m, uden sten. Stærkt ødelagt af grævlinger.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)