Skydegraven
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-130

Fredningsnr.
0814105

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/1 1911 Voldene i Allerup bakker. "Voldene" eller "volden", også kaldet "skydegraven" på Skan- sebakkken i Allerup bakker består af et indtil 3 f. og 9 t. høj volddrag med indenfor liggende grav, der danner en ure- gelmæssig ring, som følger bakkekronen undtagen på den syd- vestlige side. Det af volddraget omsluttende terræn har en længde af ca. 600 f. i nord-syd og en bredde af ca. 500 f. Det er smallest mod nord, men breder sig mod syd. Ved det sydøstlige hjørne og midt på østsiden er volden gennembrudt i nyere tid af hensyn til et vejanlæg ind omkring pladsen. Næsten overalt har bakken stejle skrænter, kun midt på vest- siden er jævn skråning ud mod det udenfor liggende terræn. Den oprindelige adgang må antages at have været her. Såvel bakkens overflade som skråningerne er beplantede af den nu- værende ejer. Matr.nr. 48 da: I skellet til Allerup by, matr.nr. 48 cæ
Undersøgelsehistorie  (7)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Voldene", antageligt en middelalderlig Befæstningsvold.

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.:
Vendsyssel Historiske Museum
Voldene umulige af overskue grundet tæt skov, ligeså de topografiske forhold. Stor oplevelse at færdes i uvejsom skov med et rigt dyreliv og langt fra alfarvej.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 035/1969
Vendsyssel Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Tilflugtsanlægget Voldene i Allerup Bakker. bevokset med bøgetræer.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bøgebevokset borganlæg i Stagsted Skov.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Voldene. Bøgetræsbevokset voldanlæg i Stagsted Skov.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Voldene". Forsvarsvold i Allerup Bakker. Bevokset med gamle bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)