Skydegraven

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-130

Fredningsnr.
0814105

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/1 1911 Voldene i Allerup bakker. "Voldene" eller "volden", også kaldet "skydegraven" på Skan- sebakkken i Allerup bakker består af et indtil 3 f. og 9 t. høj volddrag med indenfor liggende grav, der danner en ure- gelmæssig ring, som følger bakkekronen undtagen på den syd- vestlige side. Det af volddraget omsluttende terræn har en længde af ca. 600 f. i nord-syd og en bredde af ca. 500 f. Det er smallest mod nord, men breder sig mod syd. Ved det sydøstlige hjørne og midt på østsiden er volden gennembrudt i nyere tid af hensyn til et vejanlæg ind omkring pladsen. Næsten overalt har bakken stejle skrænter, kun midt på vest- siden er jævn skråning ud mod det udenfor liggende terræn. Den oprindelige adgang må antages at have været her. Såvel bakkens overflade som skråningerne er beplantede af den nu- værende ejer. Matr.nr. 48 da: I skellet til Allerup by, matr.nr. 48 cæ
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Voldene", antageligt en middelalderlig Befæstningsvold.

1967 Museal besigtigelse
Vendsyssel Historiske Museum
Voldene umulige af overskue grundet tæt skov, ligeså de topografiske forhold. Stor oplevelse at færdes i uvejsom skov med et rigt dyreliv og langt fra alfarvej.

2006 Diverse sagsbehandling
Vendsyssel Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Tilflugtsanlægget Voldene i Allerup Bakker. bevokset med bøgetræer.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bøgebevokset borganlæg i Stagsted Skov.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Voldene. Bøgetræsbevokset voldanlæg i Stagsted Skov.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Voldene". Forsvarsvold i Allerup Bakker. Bevokset med gamle bøgetræer.