Baalbakkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100205-138

Fredningsnr.
081419

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Intet matr.nr. Tingl.: 24/8 1899 (Propr. P.L. Holst Hansen) Diplom Afmærkn.: MS. 1900, Skjoldborg "Baalbakkehøj", 3 x 18 m. Bevokset med gyvel, på uopdyrket jord. NM I: "Baalbakkehøj" eller "Bredehøj"
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalbakkehøj", 2,8 m. h., 18 M. br. Mærkesten i søndre Side; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalbakkehøj" eller "Bredehøj", 3 x 18 m. Bevokset med Gyvel, paa uopdyrket Jord.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Bålbakshøj". Træbevokset høj i i mindre træparcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)