Mysken Pold' Skovmærke Højen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-13

Fredningsnr.
44112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønderskov, bd. 1, bl. 1, Skelde art. 196. Høj, 1,75 x 20 m. Sydfoden berøres af skeldige. I Skelde Kobbelskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Skovens sydl. Udkant. 1,50-2,00 m. høj, ca. 20 m. i Tvm. Regelmæss. Ingen Sten at se. Skjult i tæt Bøge- og Egekrat. Tidligere var Højen bevoxet med Storskov, og fra denne Tid har den bevaret Navnet "Mysken Pold"': Skovmærke Højen. Nu voxer her ingen Skovmærker mere. - Øst for denne Høj ses en flad, ubestemt Højning med spredte større Sten, uvist om Levning af Oldtidsminde. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Rundhøj (grå) ret anselig, uberørt, flere randsten bevaret.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 20 m. Sydfoden berøres af skeldige. I Skelde Kobbelskov.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Tilstand bevares. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)