Kobbelskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-219

Fredningsnr.
441118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Dyssetomt. 7 m i diameter, næsten uden højning. 5 randsten ses. Svag sænkning i toppen hvor der ses en sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Dyssekammer (rød), ødelagt. En del af stenene ligger endnu på stedet.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)