Kobbelskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-221

Fredningsnr.
441113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Runddysse. 0,5 x 9 m. Et par randsten i Ø og NØ. På dyssen ses 2 store sten formentlig randsten fra et kammer. Dyssen ligger helt ud til skrænten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Langdysse (rød). Højens østende er stensat. Den største del af dyssen er så tæt bevokset, at den f.t. ikke kan måles op etc.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)