Kobbelskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-221

Fredningsnr.
441113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Runddysse. 0,5 x 9 m. Et par randsten i Ø og NØ. På dyssen ses 2 store sten formentlig randsten fra et kammer. Dyssen ligger helt ud til skrænten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Langdysse (rød). Højens østende er stensat. Den største del af dyssen er så tæt bevokset, at den f.t. ikke kan måles op etc.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 6075
Museum Sønderjylland
Undersøgelsen af den p.gr.a. et væltet træ ødelagte del af den fredede runddysse i Skelde Kobbelskov, Broager sb. 221 (4411:13) kunne konstatere at højen dækkede over et lille rektangulær, øst-vest orienteret dysse, bygget med mindst fire, sandsynligvis seks store sten. Kammeret målte indvendig ca. 1,7 m i længden, var 0,8 m bred og ca. 0,9 m høj. Kammeret var fundtomt. Højen blev opført af marksten i forskellige størrelser på det oprindelige muldlag på en svag naturlig forhøjning. Højen har oprindeligt haft en diameter på 8-9 m. Højen er endnu 40-60 cm høj, men har oprindeligt sikkert været så høj, at kammeret var dækket. Muligvis blev højen udvidet mod syd, så den kom til at have en diameter på 10-11 m. For måske omkring 150 år siden blev dyssen stærkt ødelagt, hvor man gravede midt ind i kammeret og fjernede kammerets sidesten (sikkert også dæksten, hvis den ikke var blevet fjernet tidligere) og enkelte randsten. I marts 2018 væltede det store bøgetræ, som har stået på den nordlige højrand i et randstensspor. Randstenen var tidligere blev sprængt med hjælp af varme, hvoraf en stor trækulsfyld grube under træstammen i rodkagen vidner af. Det væltede træ har taget over en tredjedel af gravhøjen med i styrtet. Den resterende halvdel er nu udsat for kysterosionen, men er i en vis grad også beskyttet af den store lodret på stranden stående rodkage.

Litteraturhenvisninger  (0)