Kobbelskov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-249

Fredningsnr.
441114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Langdysse. 0,5 x 5 x 13 m. orienteret VSV-ØNØ. I VSV-lige ende 3 rand­sten. På dyssen ses en sten
Undersøgelsehistorie

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Runddysse (rød), stærkt ødelagt. Svag højning med et par større sten, der formentlig har hørt til kamret, og nogle enkelte randsten. Højen synes nu at have haft et tværmål på ca. 12 m.

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland