Kobbelskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-260

Fredningsnr.
441116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dysse. 0,3 x 11 x 6 m. orienteret NV-SØ. Meget forstyrret. Spredt i kanten ses 6 randsten, alle ude af oprinde¬lige leje.
Undersøgelsehistorie  (5)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Ødelagt langdysse (rød). Der er nu kun en svag højning og enkelte randsten tilbage.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)