Torstendal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-2

Fredningsnr.
081492

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1907, gdr. Chr. J. Christensen Diplom Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 3,5 x 33 m. Foden mod Ø lidt overpløjet, dog nu tilgro- et. Smuk høj, lyngklædt i hedestykke mod ager. NMI: Fredningsstenen står løst, da den er sat ned uden sten- pakning, bør fastkiles når fredningssten bliver sat på nr. 3.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 M. h., 27 M. br. Foden mod Ø. overpløjet. Fredlyst 1907. Gaardejer Chr. J. Christensen.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 33 m. Foden mod Øst afskæres lidt af Ploven, dog nu tilgroet. (Fredningsstenen staar løst, da den er sat ned uden Stenpakning, bør fastkiles naar Fredningssten blir sat paa Nr. 3). Smuk Høj. Lyngklædt: Hedestykke med Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i fyrreskov ret ud mod ager i øst.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i skovbryn. Begyndende tilgroning i brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)