Torstendal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-3

Fredningsnr.
081493

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 16 m. I toppen en tilgroet større afgravning mod SV og SØ. Lynggroet i hedestykke.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 M., 16 M. br. I Toppen en flad Sænkning, 4 M. br. Mod S. en mindre, flad Gravning; Kartoffelkule i østre Side. Lynggroet. I Nærheden enkelte Rodvælter.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 16 m. I Toppen en tilgroet større Afgravning. Tilgroede flade Afgravninger mod SV og SØ. Lynggroet i Hedestykke.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i stormvæltet fyrretræsareal.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt kratovergroet høj i delvis stormvæltet fyrretræsbeplantning. Brombærkrat dækker det meste af højen.