Hellum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-8

Fredningsnr.
081491

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Toppen let indsænket. I Ø-højfod en mindre afgravning. Mod SØ ses en randsten. Tæt beplantet med fyr i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 M. h., 15 M. br. Toppen let indsænket, i Siderne Plantehuller.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. Toppen let indsænket. I østre Højfod en mindre Afgravning. Mod SØ ses en Randsten. Tæt beplantet med Fyr i Granplantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i delvist bevokset græsareal.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græskllædt høj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)