Dybbøl
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-158

Fredningsnr.
4311129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 - 1864 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864. Kantstillet sten af granit, med facade mod Åbenråvej, d.v.s. mod SV. 60 cm høj, 70 cm bred og 60-30 cm dyb (dybest ved basis). Indskrift: Sort skrift (meget falmet), versaler. HER FALDT SEKLT. H.W. MOGENSEN DEN 18.4. 1864 REJST AF ELEVSKOLENS MINDE. Beliggenhed: Stenen står i lille højning ved fortovskanten N for indkørslen til Åbenråvej nr. 42. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 4. september 1925. "Elevskolens Minde" har bekostet stenen. Henrik Wilhelm Mogensen, født 1836 i København, blev 1857 sekondløjtnant ved 17. Bataillon. 1860 forsattes han til 3. Regiment. Med dette regiment rykkede han ud i 1864. Han var første gang i ilden ved Mysunde, hvor han fremhævedes med udmærkelse i 3. Regiments rapport. Den 18. april stod hans Bataillon ved Åbenråvejen. Den blev beordret frem for at standse fjendens fremrykning. Her faldt Mogensen truffet af tre kugler. Hårdt såret blev han af fjenden ført til Flensborg lazaret, hvor han døde den 9. maj. Liget blev begravet den 18. maj på Søetatens Kirkegård i København.
Undersøgelsehistorie  (1)
2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)