Langtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-11

Fredningsnr.
081490

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1900, N.P. Axelsen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Joh. Skjoldborg Høj, 2 x 15 m. Foden afgravet i N og S. Mod N 2 randsten. Hele vejen rundt er foden og store dele af højsiden indtil 1,5 m's højde fortrampet af kreaturer og herved flere hånd- sten trillet ud. Græs-lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 15 M. br. Sankesten (gl.) henligger i et Hul i Toppen. N. og s. Fod afgravede; mod N. er 2 Randsten synlige. Fredlyst. Mærkesten mod Nv.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 15 m. Foden afgravet i N og S. Mod N 2 Randsten. Hele Vejen rundt er Foden og store Dele af Højsiden indtil 1,5 m's Højde fortrampet af Kreaturer og herved flere Haandsten trillet ud. Græslynggroet i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i græsningsfold.På fotoet er det højen tilhøjre.

Litteraturhenvisninger  (0)