Langtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-12

Fredningsnr.
081489

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1900, N.P. Axelsen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Joh. Skjoldborg Høj, 2,1 x 16 m. Foden afpløjet mod S. I østlige del af top- pen en afgravning. 4 randsten. Højfoden- og -siden fortram- pet af kreaturer særlig mod SØ og NV. Større håndsten ses fle- re steder i højsiden. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,1 M. h., 16 M. br. Foden afpløjet mod S.; Øst for Toppen en flad Afgravning, ½ M. d., 3 M. br.; ved Foden 4 Randsten synlige. Fredlyst; Mærkesten mod V. (Paa Toppen (gl.) Sankesten, dog ret faa.)

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,1 x 16 m. Foden afpløjet mod S. I østlige Del af Toppen en Afgravning. 4 Randsten. Højfoden og -siden fortrampet af Kreaturer særlig mod SØ og NV. Større Haandsten ses flere Steder i Højsiden. Lynggroet i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i græsningsfold. Græsklædt. På fotoet er det højen tilvenstre.

Litteraturhenvisninger  (0)